Pasy przepuklinowe
pach le_1

PAS PACHWINOWY Z PELOTĄ PRAWOSTRONNY LUB LEWOSTRONNY

Wskazania: U chorych z przepukliną pachwinową prostą lub skośną po operacji, w przypadku słabego i wiotkiego aparatu mięśniowo – powięziowego, nie dopuszcza do przemieszczenia się trzew na zewnątrz pierścienia kanału pachwinowego, u pacjentów których z różnych przyczyn nie można operować.
Pas może być stosowany zarówno u mężczyzn jak i u kobiet.

Przeciwwskazania: Nie stosować w przypadku przepukliny nieodprowadzalnej, ponieważ pelota może stwarzać niebezpieczeństwo uszkodzenia ściany jelita.

Wersja: Na prawą lub lewa stronę

031206-502

PAS PRZEPUKLINOWY JEDNOSTRONNY ZE SPRĘŻYNĄ DOCISKOWĄ I Z PELOTĄ ANATOMICZNĄ 031206-502

Wskazania: Pas przeznaczony jest do zamknięcia otworów przepuklin udowych  lub dużych otworów przepuklin  pachwinowych jednostronnych co zabezpiecza przed uwięźnięciem oraz powiększaniem się przepukliny.

Przeciwwskazania: Pas nie spełnia swojego zadania w przypadku przepuklin nieodprowadzalnych.

Zalety: Zastosowanie  w konstrukcji pasa  sprężyn dociskowych  pozwala na bardzo dobre zamknięcie  otworów przepuklinowych .

Wersja: Na prawą lub lewą stronę

pach obu

OBUSTRONNY PAS PACHWINOWY Z PELOTAMI

Wskazania: U chorych z przepukliną pachwinową prostą lub skośną po operacji, w przypadku słabego i wiotkiego aparatu mięśniowo - powięziowego nie dopuszcza do przemieszczenia się trzew na zewnątrz pierścienia kanału pachwinowego, u pacjentów u których z różnych przyczyn nie można operować.
Pas może być stosowany zarówno u mężczyzn jak i u kobiet.

Przeciwwskazania: Nie stosować w przypadku przepukliny nieodprowadzalnej, ponieważ pelota może stwarzać niebezpieczeństwo uszkodzenia ściany jelita.

slip mes

SLIPY PRZEPUKLINOWE MĘSKIE

Wskazania: Po operacjach rozległych przepuklin pachwinowych lub udowych, w przebiegu ostrego zapalenia jąder lub najądrza, w przypadku obrzęków jąder i najądrza, po operacjach lub po nakłuciu wodniaka jądra, łagodzą bóle brzucha promieniujące do pachwiny, zapobiegają wypuklaniu się przepuklin podczas wykonywania wysiłku fizycznego, wskazane dla pacjentów, u których istnieją przeciwwskazania do leczenia operacyjnego, dla zapobieżenia przepuklinom w przypadkach, bardzo szerokich kanałów pachwinowych.

Uwaga ! W przypadkach przepuklin nieodprowadzalnych stosować slipy bez pelot, ponieważ pelota może stanowić niebezpieczeństwo uszkodzenia ściany jelita.